Postoji pozitivna koleracija između razvoja radne snage i poboljšanja finansijskih rezultata
SAP i Oxford Economics, Workforce2020

Uspešne kompanije razumeju demografske promene i planiraju odgovore na njih 

Rukovodioci uspešnih kompanija bolje su pripremljeni za promenu trendova poslovanja i obraćaju pažnju na demografske promene među svojim zaposlenima. Oni takođe naglašavaju uticaj milenijumske generacije i promenu strukture radne snage kao dva najvažnija faktora koja utiču na promenu strategije poslovanja.

„Sve organizacije kreiraju poslovne strategije, ali prevođenje ovih stategija u poslovne rezultate zahteva posvećene, uključene i produktivne ljude. Uloga ljudskih resursa nikada nije bila važnija za uspeh organizacije, a HR ima priliku da pronađe, podrži i vodi talente kako bi kompanije postigle finansijski uspeh, pokazala je studija koju je sproveo Workforce2020“, rekao je Majk Itling (Mike Ettling), HR direktor SuccessFactors kompanije.

Uspešne kompanije regrutuju i zadržavaju najbolje talente

Najuspešnije kompanije su efikasnije u privlačenju talenta. 55% ovih kompanija tvrdi da su zadovoljni kvalitetom i izborom kandidata koji apliciraju za posao u njihovim kompanijama, za razliku od toga samo 46% manje uspešnih kompanija izveštava istom informacijom. Nemogućnost pronaleženja i zapošljavanja talenta u više od polovine kompanija sa slabim učinkom problem je koji utiče na celokupnu strategiju njihovog poslovanja.

Uspešne kompanije nagrađuju zaposlene na osnovu njihovih zasluga 

60% uspešnih kompanija izveštava da zaposlene nagrađuje na osnovu njihovog učinka, a ne na osnovu njihovog statusa u kompaniji, dok manje od 50% kompanija sa slabim učinkom čini isto.

„U proteklih pet godina naša kompanija je uspostavila rast kroz nekoliko akvizicija“, rekla je Megan Masoner (Megan Masoner), senior predsednik upravljanja ljudskim kapitalom u NNT DATA Inc kompaniji. Ona je dodala, “ Mi verujemo da je upravljanje ljudskim kapitalom i efikasno vođenje talenata ključno za našu industriju. Uz SAP i SuccessFactors uspeli smo da upravljanju talentima pristupimo stateški i proces učinimo manje kompleksnim kroz implementaciju jedinstvene platforme – što će pomoći naše poslovanje“.

Uspešne kompanije na nivou rukovodstva uvažavaju probleme HR-a

Najviše instance uspešnih kompanija upravljanje ljudskim resursima definišu kao svoj najviši prioritet. Tu kulturu oni prenose na ostale nivoe menadžmenta, što nije slučaj u manje uspešnim kompanijama. Uspešni lideri će u značajno većem procentu u odnosu na rukovodioce manje uspešnih kompanija reći da upravljanje ljudskim resursima određuje njihovu strategiju, dok skoro jedna četvrtina onih koji su manje uspešni izveštava da je HR u drugom planu strategije i da će tako ostati u sledeće tri godine.

„Cilj za sprovođenje ovog istraživanja bio je testiranje uverenja o HR-u, kao i određivanje važnosti ovog pitanja u odnosu na uspešnost kompanije“, rekao je Edvard Kon (Edward Cone) direktor Thought Leadership, Oxford Economics. „Rezultati su pokazali jasnu razliku između onih koje svoje kompanije pozicioniraju za budućnost poslovanja i onih koji to ne rade. Nadamo se da će oni naglasiti važnost upravljanja talentima, jer kompanije koje zaostaju ne mogu ovo pitanje više da zanemaruju.“

Uspešne kompanije uviđaju važnost treninga i mentorskog rada 

Više od polovine uspešnih kompanija sprovodi treninge od kojih zaposleni imaju korist i pored toga za 16% je veća verovatnoća da oni koriste osmišljene programe mentorskog rada nego što to čine kompanije sa slabijim učinkom.

Uspešne kompanije prepoznaju važnost podataka 

Iako obe grupe u ovom istraživanju izveštavaju o nedostatku podataka o zaposlenima, značajno je veća verovatnoća da će one kompanije sa slabijim učinkom ovaj problem imati i u budućnosti. Potrebni podaci se odnose na tržište rada, industriju, korisnike i finansijske rezultate, kao i na vizualizaciju kompleksnih podataka.

Kako bi pomogao u razumevanju procesa u kome HR može da doprinese rastu profitabilnosti kompanije uz organizacijske promene, SAP je kreirao seriju grafičkih prikaza, kao i listu činjenica. Za više informacija o ovoj studiji i dobrim praksama, posetite ovu stranicu.

Napomena: studija definiše kompanije sa visokim učinkom sve one koje su ostvarile il ipremašile planirani profit u prethodne tri godine.

Workforce2020 je globalna studija slučaja koja ima za cilj otkrivanje stvarnig uticaja sprovođenja strategija upravljanja talentima na globalnu ekonomiju. Oxford economics, ispred kompanije SAP, ispitio je više od 2700 lidera i 2700 zaposlenih i intervijuisao 28 vodećih lidera u sledećim zemljama: Australija, Brazil, kanada, Čile, Kina, Kolumbija, Holandija, Češka Republika, Nemačka, Francuska, Danska, Indija, Japan, Kenija, Malezija, Meksiko, Saudijska Arabija, Južnoafrička Republika, Švedska, Švajcarska, Turska, Ujedenjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Velika Britanija i SAD. U istraživanju su učestvovale kompanije različitih industrija i veličina, aispitanici su bili različitog starosnog doba.