1-29-2016 2-15-33 PM

 

Tempo života i rada koji su sve brži, digitalna ekonomija, česte promene, generacijski jaz zaposlenih samo su deo izazova sa kojima se suočavaju oni koji brinu o zaposlenima. Bez obzira da li se radi o direktoru sektora ljudskih resursa u velikim kompanijama ili vlasnicima manjih firmi, svi imaju isti cilj – uspešno voditi zapolene ka sledećem uspehu kompanije. Simpletalent.rs je mesto za praćenje i postavljanje novih HR trendova.

 

Simpletalent.rs portal zamišljen je kao interaktivna platforma i izvor informacija o HR trendovima namenjen stručnjacima koji deluju u korak sa digitalnim promenama. Ovaj portal lako je dostupan i jednostavan način interakcije sa HR zajednicom. Pored mogućnosti praćenja trendova, istraživanja i analiza ovaj portal mesto je na kome će HR magovi moći da objavljuju autorske tekstove i preuzimaju stručne sadržaje.“ rekla je Žuna Ljubičić, marketing menadžr u kompaniji SAP u Srbiji.

 

Na skupu su stručnjaci iz kompanije SAP govorili o tehnološkim trendovima koji prate HR liniju poslovanja i prikazali su demo SuccessFactor rešenja namenjenog ljudskim resursima. Jelena Miletić-Pajević, HR biznis partner u Societe Generale banci, koja koristi ovo rešenje na nivou cele grupe, rekla je da im je ovo rešenje omogućilo „Transparentan i interaktivan proces za sve zaposlene, menadžere i Direkciju ljudskih resursa. SuccessFactor podstiče dvosmernu i jasnu komunikaciju prilikom postavljanja ciljeva i praćenja radnog učinka tokom cele godine. Dodatna vrednost ovog sistema je njegova fleksibilnost koja omogućava dodavanje novih ciljeva u skladu sa potrebama posla i novim projektima. Jednom rečju SAP SuccessFactor je unapredio kvalitet procesa vezanih za razvoj ljudskih resursa.“

 

Video izveštaj sa skupa možete pogledati OVDE.