Verovatno najkomplikovaniji proces upravljanja ljudskim resursima je merenje učinka zaposlenih, odnosno njihova sveobuhvatna evaluacija. Iako je prvobitna namera ovog [...]