Koliko tradicionalno nagrađivanje efetkitvno i motivaciono deluje na nas?

Na ovu temu govori Dan Pink, analitičar za uspešnu karijeru.

 

Pogledajte video. 

Dan Pink
Career analyst