Koliko tradicionalno nagrađivanje efetkitvno i motivaciono deluje na nas? Na ovu temu govori Dan Pink, analitičar za uspešnu karijeru. [...]