Blog

Upoznajte milenijalse

Svi rođeni između 1980. i 2000. godine deo su Milenijumske generacije, ujedno i poslednje generacije koja će doživeti svetsku transformaciju sa [...]

Blog

U susret HR trendovima

Radna mesta prolaze kroz duboke promene, a naša privreda je pod pritiskom i uspeće samo uz spremnost kompanije da [...]

Blog

4 koraka za primenu programa Mindfulness

Program Minfulness je novi trend u poslovnom svetu, ali to ne znači da mu je svaki menadžer privržen. Najveća [...]

Blog

Odakle dolaze organizacione kulturne promene?

Organizaciona kultura je bitan element za produktivnost radne snage. Kultura utiče na sve: kako organizacija identifikuje i rešava poslovne [...]

Blog

Novi trendovi u procesu evaluacije zaposlenih

Verovatno najkomplikovaniji proces upravljanja ljudskim resursima je merenje učinka zaposlenih, odnosno njihova sveobuhvatna evaluacija. Iako je prvobitna namera ovog [...]